BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 420/2004
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 9 lutego 2004r.

 

w sprawie: 
1. Ogłoszenia III przetargu nieograniczonego na wykonanie niezbędnych dokumentacji dla wdrożenia planu termomodernizacyjnego w obiektach będących własnością Powiatu  Poznańskiego.

2. Zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia co następuje:

§ 1. Ogłosić przetarg nieograniczony na wykonanie niezbędnych dokumentacji dla wdrożenia planu termomodernizacyjnego w obiektach będących własnością Powiatu Poznańskiego.

§ 2. Zatwierdzić Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącą załacznik* do niniejszej Uchwały.

§ 3. Powołać komisję przetargową do wyboru najkorzystniejszej oferty:
1) Aleksandra Waszak - Przewodniczący;
2) Adam Habryło - Sekretarz;
3) Olgierd Pietrzak;
4) Anna Matuszak;
5) Przedstawiciel Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa;

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członek Zarządu - Tomasz Łubiński

* Załącznik do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2004-02-23 11:09
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-19 13:29

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8697
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-19 13:43
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-22 15:00