BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 41 /2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 stycznia 2003r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę tonerów do drukarek i kserokopiarek będących w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18. 2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej. 3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 42 /2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 stycznia 2003R.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę, instalację i konfigurację sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały. 3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 43 /2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 stycznia 2003r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek będących w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18. 2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej. 3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała nr 44/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 stycznia 2003 r.

w sprawie:
zatwierdzenie trybu postępowania z wolnej ręki na wybór firmy, która sporządzi audyt sytuacji prawno-ekonomicznej Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" s.p. z.o.z. oraz zawartej umowy przejęcia realizacji świadczeń zdrowotnych oraz dzierżawy mienia szpitala w Puszczykowie z dnia 26.07.2002 r.

Banery