BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 787/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 7 stycznia 2002r.

Wydział Edukacji
Stanowisko Zarządu Powiatu Poznańskiego, w sprawie przekazania szkół rolniczych do resortu rolnictwa.

Uchwała Nr 788/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 7 stycznia 2002r.

w sprawie:
opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Powiatu Poznańskiego na rok 2002.

Uchwała Nr 789/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 7 stycznia 2002r.

w sprawie:
opracowania układu wykonawczego dla budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2002.

Uchwała Nr 790/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 7 stycznia 2002r.

w sprawie:
opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2002.

Uchwała Nr 791/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
  z dnia 7 stycznia 2002r.

w sprawie:
udzielenia dotacji Szkolnemu Związkowi Sportowemu “Wielkopolska” w Poznaniu na przeprowadzenie Mistrzostw Gimnazjów Powiatu Poznańskiego w koszykówce, siatkówce oraz piłce ręcznej dziewcząt i chłopców.

Uchwała Nr 792/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 7 stycznia 2002r.

w sprawie:
wniesienia wkładów na pokrycie kapitału zakładowego spółki akcyjnej Wielkopolskie Centrum Zdrowia S.A.

Uchwała Nr 793/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 7 stycznia 2002r.

w sprawie:
wyrażenia zgody na zrzeczenie się przez Dyrektora Wielospecjalistycznego Szpitala ,,.Puszczykowo s.p.z.o.z. mienia na rzecz Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr 794/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 7 stycznia 2002r.

w sprawie:
przeznaczenia środków finansowych w związku z organizacją III Mistrzostw w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr 795/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 7 stycznia 2002r.

w sprawie:
przeznaczenia środków finansowych w związku z organizacją III Powiatowego Kolędowania w Buku.

Banery