BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 930/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 13 maja 2002r.

w sprawie:
powołania przewodniczących komisji egzaminacyjnych z nauki zawodu i przygotowania zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Swarzędzu, ul. Podgórna 12.

Uchwała Nr 931/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 13 maja 2002r.

w sprawie:
powołania przewodniczącego komisji egzaminacyjnej z nauki zawodu i przygotowania zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolechowie, ul. Obornicka 1.

Uchwała Nr 932/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 13 maja 2002r.

w sprawie:
powołania przewodniczącego komisji egzaminacyjnej z nauki zawodu i przygotowania zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie, ul. Kościelna 2.

Uchwała Nr 933/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 13 maja 2002r.

w sprawie:
powołania przewodniczącego komisji egzaminacyjnej z nauki zawodu i przygotowania zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mosinie, ul. Topolowa 2.

Uchwała Nr 934/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 13 maja 2002r.

w sprawie:
porozumienia z Miastem i Gminą Buk w zakresie prowadzenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu - Filia Buk.

Uchwała Nr 935/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 13 maja 2002r.

w sprawie:
wydania zezwolenia na używanie łodzi z silnikiem spalinowym o mocy do 6,0 KM przez Społeczną Straż Rybacką przy kole PZW nr 132 w Tarnowie Podgórnym na terenie jez. Lusowskiego.

Uchwała Nr 936/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 13 maja 2002r.

w sprawie:
umorzenia należności wobec Pani **** z tytułu pobytu dziecka w rodzinie zastępczej.

Uchwała Nr 937/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 13 maja 2002r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzenie nadzoru serwisowego kotłowni olejowej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Uchwała Nr 938/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 13 maja 2002r.

w sprawie:
powołania komisji do likwidacji środków trwałych stanowiących własność Powiatu Poznańskiego zużytych pod względem technicznym i funkcjonalnym, niezdatnych do dalszego użytkowania.

Uchwała Nr 939/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 13 maja 2002r.

w sprawie:
nieodpłatnego przekazania środków trwałych i innych składników majątkowych Fundacji Pomocy Samotnej Matce
z siedzibą w Poznaniu przy ul. Garbary 22.

Uchwała Nr 940/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 13 maja 2002r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji budowlanej związanej z uporządkowaniem gospodarki cieplnej w obiekcie SOSW w Owińskach, pl. Przemysława 9.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej stanowiącej załącznik do niniejszej dokumentacji.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 941/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 13 maja 2002r. 

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu na wykonanie projektu budowlanego segmentu "D"  Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 942/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 13 maja 2002r.

w sprawie:
udziału Powiatu Poznańskiego w kosztach organizacji III Rodzinnego Zlotu Rowerowego Rower Cup 2002.

Banery