BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 406/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 stycznia 2001r.

w sprawie:
opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych.

Uchwała Nr 407/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 stycznia 2001r.

w sprawie:
zatwierdzenia wniosków Komisji Konkursowej ds. stypendium Rady Powiatu.

Uchwała Nr 408/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 stycznia 2001r.

w sprawie:
zajęcia stanowiska dotyczącego funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu.

Uchwała Nr 409/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 stycznia 2001r.

w sprawie:
1. Zmiany § 2. Uchwały Nr 403/2001 z dnia 03 stycznia 2001 r. dotyczącej ogłoszenia przetargu nieograniczonego na zarządzanie nieruchomością zabudowaną położoną w Poznaniu, ul. Słowackiego 8/10, stanowiącą własność Powiatu Poznańskiego.
2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uchwała Nr 410/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 stycznia 2001r.

w sprawie:
przyznania środków finansowych dla Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie na pokrycie kosztów udziału zawodników w Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów w Lekkiej Atletyce.

Banery