BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 411/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 stycznia 2001r.

w sprawie:
udzielenia kwoty dofinansowania Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie na warsztaty artystyczne pn. "Ochotnica 2001".

Uchwała Nr 412/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 stycznia 2001r.

 w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i robót budowlanych związanych z przebudową budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Uchwała Nr 413/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 stycznia 2001r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych z blachy aluminiowej dla potrzeb rejestracji pojazdów w okresie 2001-2002.

Uchwała Nr 414 /2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 stycznia 2001r. 

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów biurowych i papierniczych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18/20 w roku 2001.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 415/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 stycznia 2001r. 

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę tonerów, atramentów do drukarek i kserokopiarek będących w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18/20 - rok 2001.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 416/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 stycznia 2001r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek będących w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Poznaniu,
ul. Jackowskiego 18/20 - rok 2001.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 417/200
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 stycznia 2001r.

w sprawie:
udzielenia dofinansowania Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski w Swarzędzu na wydanie folderu okolicznościowego.

Uchwała Nr 418/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 stycznia 2001r.

w sprawie:
udzielenia dotacji Zarządowi Fundacji Wspierania Szkół Sportowych w Poznaniu.

Uchwała Nr 419/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 stycznia 2001r.

w sprawie:
przydzielenia kwoty dofinansowania dla Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie, na pokrycie kosztów przejazdu reprezentacji powiatu na rozgrywki o mistrzostwo Rejonu Poznań w piłce koszykowej chłopców.

Uchwała Nr 420/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 stycznia 2001r.

 w sprawie:
zbycia okien aluminiowych staroużytecznych.

Banery