BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 455/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 5 marca 2001r.

w sprawie:
wyboru biegłego rewidenta dla Wielospecjalistycznego Szpitala „Puszczykowo" s.p.z.o.z.

Uchwała Nr 456 /2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 5 marca 2001r.

w sprawie:
zbycia nieruchomości położonej przy u1.Poznańskiej 91 w Kobylnicy, gmina Swarzędz w drodze trzeciego przetargu.

Uchwała Nr 457 / 2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 5 marca 2001r.

w sprawie:
przyjęcia do realizacji w 2001 r. inwestycji polegających na modernizacji 2 kotłowni: w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Rokietnicy - Filia w Poznaniu ul. Rubież 20 i w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Swarzędzu.

Uchwała Nr 458/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 5 marca 2001r.

w sprawie:
powołania komisji konkursowej ds. wyboru najlepszych projektów zajęć pozalekcyjnych w szkołach i placówkach Powiatu Poznańskiego

Uchwała Nr 459 /2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 5 marca 2001r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zarządzanie nieruchomością zabudowaną położona w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8/10 stanowiącą własność Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr 460 /2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 5 marca 2001r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pojemników na surowce wtórne dla potrzeb Powiatu Poznańskiego

Uchwała Nr 461 / 2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 5 marca 2001r.

w sprawie:
powołania komisji konkursowej ds. wyboru najbardziej korzystnych wniosków na realizację zadań powiatu poznańskiego w dziedzinie oświaty przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku.

Uchwała Nr 462/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 5 marca 2001r.

w sprawie:
powołania przewodniczącego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z nauki zawodu i przygotowania zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Rokietnicy.

Banery