BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 658/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 września 2001r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie badań lekarskich pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu i kierowników jednostek organizacyjnych. 2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 659/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 września 2001r.

w sprawie:
nieodpłatnego przekazania środków trwałych i innych składników majątkowych Wielospecjalistycznemu Szpitalowi "Puszczykowo" -s. p. z. o. z.

Uchwała Nr 660/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 września 2001r.

w sprawie:
zakupu pojemników do zbiórki surowców wtórnych w powiecie poznańskim

Uchwała Nr 661 /2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 września 2001r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przeglądu ekologicznego mogilnika zlokalizowanego w Wagowie, gm. Pobiedziska, powiat poznański.

Uchwała Nr 662/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 wrzesnia 2001r.

w sprawie:
określenia wysokości stawek odpłatności za kursy w ODZ Mosina.

Uchwała Nr 663/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 wrzesnia 2001r.

w sprawie:
przyznania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uchwała Nr 664/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 września 2001r.

w sprawie:
zmiany uchwały Nr 643/2001 z dnia 13 sierpnia 2001 r., w sprawie plakietek samoprzylepnych i ulotek informacyjnych.

Zarząd Powiatu Poznańskiego
podjął przy 3 głosach za, 0-przeciw, 1 wstrzymującym 
Uchwałę Nr 665/2001

w sprawie:
przyznania dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zarząd postanawia przyznać Hucie Szkoła Pobiedziska sp. z.o.o. dotację w wysokości 500.000zł na dofinansowanie budowy wanny szklarskiej wraz z ciągiem technologicznym, warunkowanej min. 5-letnim okresem prowadzenia działalności związanej z eksploatacją wanny oraz zastosowaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

Zarząd Powiatu Poznańskiego
podjął przy 3 głosach za, 0-przeciw, 1 wstrzymującym 
Uchwałę Nr 666/2001

w sprawie:
przyznania dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska. Zarząd postanowił przyznać firmie PPHU Zmechanizowane Roboty Ziemne – Transport Mieczysław Czajka Puszczykowo dotacje w wysokości 30% kosztów ogólnych, nie więcej jednak niż 87.000zł na dofinansowanie zakupu i montażu kruszarki odpadów mineralnych, warunkowanej m.in. 3-letnia działalnością i zastosowaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

Banery