BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 131/6/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 stycznia 2000r.

w sprawie:
zawarcia umowy pomiędzy Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej a Powiatem Poznańskim w celu realizacji konkursu ekologicznego pod hasłem "Ty i Twoje środowisko".

Uchwała Nr 132/7/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 stycznia 2000r.

w sprawie:
udzielenia dotacji Zarządowi Fundacji Wspierania Szkół Sportowych w Poznaniu.
Uchwała Nr 133/8/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 stycznia 2000r.

w sprawie:
cofnięcia skargi wniesionej do Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodka Zamiejscowego w Poznaniu.

Uchwała Nr 134/9/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 stycznia 2000r.
 
w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu na dostawę 2 samochodów osobowych dla potrzeb Starostwa. 2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej na dostawę 2 samochodów osobowych dla potrzeb Starostwa. 3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Banery