BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 245/120/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 lipca 2000r. 

w sprawie:
powołania komisji przetargowej dla wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego na sezon grzewczy 2000/2001.

Uchwała Nr 246/121/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 lipca 2000r.

 w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu na wymianę kotłowni węglowej na gazową w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Rokietnicy ul. Szamotulska 24. 2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej. 3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 247/122/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 lipca 2000r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie dokumentacji budowlanej wraz z kosztorysem inwestorskim szkoły średniej w Swarzędzu.

Uchwała Nr 248/123/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 lipca 2000r.

 w sprawie:
zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę pojemników na surowce wtórne z terenu powiatu poznańskiego.

Zarząd Powiatu Poznańskiego
podjął jednogłośnie
Uchwałę Nr 249/124/2000

w sprawie
wstrzymania wydatków na Prywatne Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Wierzenicy z dniem 1.07.2000 r. w związku z unieruchomieniem działalności szkoły.

Uchwała Nr 250/125/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 lipca 2000r.

w sprawie:
udzielenia dotacji Żeglarskiemu Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu należącemu do Szkolnego Związku Sportowego "Wielkopolska" w Poznaniu na uczestnictwo załogi jachtu klasy Cadet w Mistrzostwach Świata, które odbędą się w dniu 10 lipca 2000 roku w Gdyni.

Uchwała Nr 251/126/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 lipca 2000r.

w sprawie:
powierzenia prowadzenia zadań i przyznania środków finansowych dla gmin na zapewnienie bezpiecznych warunków funkcjonowania kąpielisk czynnych w sezonie letnim 2000 r.

Banery