BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 327/202/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 16 października 2000r.

w sprawie:
zatwierdzenia stanowiska Komisji przetargowej powołanej uchwałą Zarządu Powiatu Poznańskiego nr 282/157/2000 z dnia 4 sierpnia 2000 roku.

Uchwała Nr 328/203/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 16 października 2000r.

w sprawie:
upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mosinie ul. Topolowa 2 do dokonywania rozliczeń finansowych dotyczących kursów wielozawodowych odbywających się w roku szkolnym 2000 I 2001 tj. od 1 września 2000 r. do 22 czerwca 2001 r.

Zarząd Powiatu Poznańskiego
podjął jednogłośnie
Uchwałę Nr 329/204/2000

w sprawie:
akceptacji treści wstępnego porozumienia w sprawie wspólnej modernizacji drogi powiatowej nr 322205. Zarząd akceptuje treść porozumienia wstępnego, które jest załącznikiem do niniejszej uchwały.

Uchwała Nr 330/205/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 16 października 2000r.

w sprawie:
zbycia samochodu Polonez Truck o poj. 1,6 o nr rej. PZD 259 N.

Uchwała Nr 331/206/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 16 października 2000r.

w sprawie:
prac nad wzorami herbu, flagi i pieczęci Powiatu Poznańskiego

Banery