BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 384/259/00
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 11 grudnia 2000r.

w sprawie:
wysokości miesięcznej dotacji dla niepublicznych placówek opiekuńczo wychowawczych.

Uchwała Nr 385/260 /2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 11 grudnia 2000r.

w sprawie:
unieważnienia przetargu nieograniczonego na zarządzanie nieruchomością zabudowaną położoną w Poznaniu, ul. Słowackiego 8/10 stanowiącą własność Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr 386/261/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 11 grudnia 2000r.

w sprawie:
sporządzenia wykazu jednostek organizacyjnych Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr 387/262/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 11 grudnia 2000r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie prac modernizacyjno-remontowych w Internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie, ul. Topolowa 2.

Banery