BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

GODZINY PRZYJMOWANIA KLIENTÓW

poniedziałek: 9:30 - 16:30
wtorek - piątek: 8:00 - 15:00
poza niżej wymienionymi wydziałami:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ul. Słowackiego 8...

Wydział Administracji Architektoniczno - Budowlanej ul. Jackowskiego 18...

Wydział Komunikacji i Transportu ul. Jackowskiego 18...

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa ul. Jackowskiego 18...

Filie - Wydziału Komunikacji i Transportu...


WYDZIAŁY mające swoją siedzibę w budynku przy ul. Jackowskiego 18 - link do spisu...

WYDZIAŁY mające swoją siedzibę w budynku przy ul. Słowackiego 8 - link do spisu...

Koordynator do spraw dostępności w Powiecie Poznańskim: Alicja Sendys e-mail: alicja.sendys@powiat.poznan.pl,
ul. Słowackiego 8 (60-823 Poznań)
telefon: 61 2269-252OPŁATA SKARBOWA:  94 1020 4027 0000 1602 1262 0763


     Film w języku migowym dla osób słabosłyszących/niesłyszących ...

 

Szczegółowe informacje dla osób z niepełnosprawnościami korzystających z serwisu.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2020-04-06 11:12
 • zmodyfikował: Iwona Radziszewska
  ostatnia modyfikacja: 2023-09-21 10:02

Rejestr zmian

 • zmieniono 2020-04-03 10:09 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2020-04-03 10:26 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2020-04-06 11:10 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2020-04-21 11:23 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta edytorska
 • zmieniono 2020-04-21 11:25 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2020-04-21 11:28 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2020-09-01 12:17 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta edytorska
 • zmieniono 2020-09-28 14:21 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2020-09-28 14:28 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2020-09-28 14:30 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2020-09-28 14:30 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2020-09-28 14:30 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2020-09-28 14:31 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2020-09-28 14:31 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2020-09-28 14:38 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2020-09-28 14:40 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2020-09-28 14:40 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2020-09-30 14:16 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2020-11-05 15:04 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: dostosowanie do wymogów normy WCAG 2.1
 • zmieniono 2020-11-05 15:05 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2020-11-05 15:13 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2020-11-13 11:46 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: dodanie numeru telefonu do koordynatora ds. dostępności
 • zmieniono 2020-12-10 15:09 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta edytorska
 • zmieniono 2021-02-11 15:13 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta edytorska
 • zmieniono 2021-02-11 15:14 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2021-04-08 09:25 przez Bartosz Kurek : dodanie komunikatu o dniu wolnym od pracy - 04.06.2021 r
 • zmieniono 2021-05-28 10:41 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta edytorska
 • zmieniono 2021-10-28 12:05 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2021-10-28 12:11 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2021-10-28 12:12 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2021-10-28 12:15 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2021-10-28 12:16 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2021-10-28 12:20 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2021-10-28 12:20 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2021-10-28 12:21 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2021-10-28 12:24 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2021-10-28 12:26 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2021-10-28 12:27 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2021-10-28 12:27 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2021-10-28 12:31 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2021-10-28 14:07 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2021-10-28 14:25 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2021-10-29 09:26 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2021-12-13 12:41 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta edytorska
 • zmieniono 2021-12-13 13:45 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2021-12-13 14:33 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2021-12-14 08:16 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta edytorska
 • zmieniono 2021-12-16 14:13 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta edytorska
 • zmieniono 2021-12-17 08:49 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta edytorska
 • zmieniono 2021-12-17 08:50 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2021-12-17 08:52 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2023-07-07 09:53 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja - WŚ
 • zmieniono 2023-09-21 10:02 przez Iwona Radziszewska

Banery