BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 405/2004
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 27 stycznia 2004r.

 

w sprawie: zmiany uchwał Nr 150/25/2000, Nr 476/2001, Nr 813/2002 oraz 35/2003 Zarządu Powiatu Poznańskiego w sprawie powołania komisji konkursowej ds. wyboru najbardziej korzystnych wniosków na realizację zadań powiatu poznańskiego w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i turystyki przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku.

Na podstawie pkt II "Regulaminu udzielenia dotacji" stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Nr X/88/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 1999 roku, w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań powiatu poznańskiego Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala co następuje:

§ 1. pkt b uchwały Nr 150/25/2000 Zarząd Powiatu Poznańskiego z dnia 13 marca 2000 roku, otrzymuje następujące brzmienie: "Sekretarz - Dyrektor Wydziału Integracji Europejskiej, Promocji i Kultury".

§ 2. w § 3 uchwały Nr 150/25/2000 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 13 marca 2000 roku, zmienionej uchwałą Nr 476/2001 z dnia 22.03.01 r., uchwałą 813/2002 r. z dnia 4.02.2002 r. oraz 35/2003 z dnia 13.01.2003 r. wyrazy "do dnia 31 grudnia 2003 r." zastępuje się wyrazami "do dnia 31 maja 2004 r.".

§ 3. Pozostałe postanowienia uchwały Nr 150/25/2000 zmienionej uchwałami Nr 476/2001 , Nr 813/2002 i Nr 35/2003 Zarządu Powiatu Poznańskiego pozostają bez zmian.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Panu Markowi Woźniakowi Wicestaroście Poznańskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wicestarosta - Marek Woźniak
Członek Zarządu - Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
Na podstawie pkt. II 6 "Regulaminu udzielania dotacji" stanowiącego załącznik do uchwały Nr X/88/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 13.08.99 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań powiatu poznańskiego, Zarząd Powiatu powołuje w drodze uchwal komisje konkursowe ds. wyboru najbardziej korzystnych wniosków na realizację zadań powiatu poznańskiego przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku oraz nadaje im regulamin pracy. Korzystając z tego uprawnienia Zarząd Powiatu podjął 13.03.2000 r. uchwałę Nr 150/25/2000 w sprawie powołania komisji konkursowej ds. wyboru najbardziej korzystnych wniosków na realizację zadań powiatu poznańskiego w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i turystyki (...) oraz ustalił Regulamin Pracy Komisji Konkursowej stanowiący załącznik Nr 1 do tej uchwały. Uchwała ta została zmieniona postanowieniami uchwały nr 476/2001 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 22 marca 2001 r., w której dokonano zmian w "Regulaminie Pracy Komisji Konkursowej", oraz wprowadzono jednolity tekst w/w regulaminu.
Z uwagi na to, że w roku bieżącym należy wznowić działalność komisji konkursowej proponuję podjęcie uchwały o zmianie w/w uchwał.

Wicestarosta Poznański
Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2004-02-25 09:57
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-19 12:00

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5856
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-19 12:08
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-29 15:10