BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała  Nr 438/2004 
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 1 marca 2004r.

w sprawie:
podniesienia kapitału zakładowego spółki GOS-MA.

Uchwała Nr 440/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 1 marca 2004r.
 
w sprawie:
podziału środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w placówkach opiekuńczo-wywochowawczych prowadzonych przez Powiat Poznański w 2004r.

Uchwała Nr 441/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 1 marca 2004r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 wraz z terenem przyległym.
2. Zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Powołania komisji przetargowej.

Uchwała Nr 442/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 1 marca 2004r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 443/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 1 marca 2004r.

w sprawie:
zatwierdzenie wyników Część III - "dostawa artykułów papierniczych" w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z możliwością składania ofert częściowych na dostawę artykułów biurowych i papierniczych oraz tonerów do drukarek i kserokopiarek dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2004-03-17 09:35

Uchwała Nr 444/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 1 marca 2004r.

w sprawie:
zatwierdzenie wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż dźwigu osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Uchwała Nr 445/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 1 marca 2004r.

w sprawie:
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na bankową obsługę budżetu Powiatu Poznańskiego.

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2004-03-17 09:56

Uchwała Nr 446/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 1 marca 2004r.

w sprawie:
unieważnienia wyników Część I - "dostawa artykułów biurowych" w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z możliwością składania ofert częściowych na dostawę artykułów biurowych i papierniczych oraz tonerów do drukarek i kserokopiarek dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2004-03-17 10:02

Uchwała Nr 448/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 1 marca 2004r. 

w sprawie:
1. Wyrażenia zgody Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu na ułożenie kabla telefonicznego na terenie nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego.
2. Zatwierdzenie projektu trasy budowy przyłącza telefonicznego.

Uchwała Nr 450/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 1 marca 2004r.

w sprawie:
ufundowania pucharów i nagród dla Polskiego Związku Motorowego w związku z eliminacjami powiatowymi Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Uchwała Nr 451/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
 z dnia 1 marca 2004r.

w sprawie:
ufundowania pucharów i nagrody dla najlepszych drużyn biorących udział w VI Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej Błażejewko 2004.

Banery