BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 454/2004
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 8 marca 2004r.

 

w sprawie: zmiany składu komisji przetargowej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego lokalnego na przebudowę drogi powiatowej nr 32207 Koziegłowy-Wierzonka na odcinku Kicin-Kliny o długości 1852,8 m współfinansowanej ze srodków SAPARD.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia, co następuje:

§ 1. § 3 Uchwały Nr 372/2003 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 22.12.2003 r. otrzymuje brzmienie: "Powołać komisję przetargową do wyboru najkorzystniejszej oferty w składzie:
1) Aleksandra Waszak - Przewodnicząca;
2) Adam Habryło - Sekretarz;
3) Anna Matuszak;
4) Marek Nowicki;
5) Katarzyna Nowak;
6) Marek Borowczak;
7) Robert Talaga"

§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 372/2003 pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta - Marek Woźniak
Członek Zarządu - Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
Z powodu nieobecności w dniu 31.03.2004 r. (termin otwarcia ofert) dwóch członków komisji przetargowej:
1) Pani Renaty Ciurlik - Skarbnika Powiatu;
2) Pani Moniki Kapturskiej - Dyrektora Integracji Europejskiej, Promocji i Kultury, powoływanych Uchwałą Nr 372/2003 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 22.12.2003 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi powiatowej nr 32207 Koziegłowy-Wierzonka niezbędna jest zmiana składu komisji. W miejsce Pani Renaty Ciurlik - Pani Anna Matuszak - Dyrektor Wydziału Finansów, w miejsce Pani Moniki Kapturskiej - Pan Marek Borowczak - Samodzielne Stanowisko ds. Dróg i Gospodarki Przestrzennej.

Członek Zarządu
Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2004-03-15 14:33
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-20 08:16

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4436
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-20 08:16
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-05-06 18:34