BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 453/2004
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 8 marca 2004r.

 

w sprawie: zatwierdzenia podziału środków budżetowych na rok 2004 na realizację zadań powiatu poznańskiego w dziedzinie pomocy społecznej przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 12a ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64 poz. 414 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i form współdziałania administracji publicznej z innymi podmiotami oraz wzorów ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań pomocy społecznej (Dz. U. Nr 55 poz. 662) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się podział środków budżetowych na rok 2004 na realizację zadań powiatu poznańskiego w dziedzinie pomocy społecznej przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zespołu Zdrowia, Polityki Społecznej i Osób Niepełnos prawnych.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta Poznański - Marek Woźniak
Członek Zarządu - Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
Niniejsza uchwała stanowi zatwierdzenie propozycji podziału środków finansowych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, które złożyły wnioski na zadania w dziedzinie pomocy społecznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i form współdziałania administracji publicznej z innymi podmiotami oraz wzorów ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań pomocy społecznej (Dz. U. Nr 55 poz. 662).
Zespół Opiniujący powołany uchwałą nr 406/2004 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 27 stycznia 2004 r. ds. wyboru najlepszych wniosków na realizację ww. zadań;
na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2004 roku spośród 27 zgłoszonych wniosków wytypowano 18 podmiotów i dokonano podziału środków zgodnie z załącznikiem do uchwały.
W związku z powyższym przyjęcie uchwały uważam za uzasadnione.

Wicestarosta Poznański
Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2004-04-09 09:53
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-20 08:14

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3336
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-20 08:16
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-15 14:20