BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 456/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 marca 2004r. 

w sprawie:
zatwierdzenia wniosków o przyznawanie uczniom z terenu powiatu poznańskiego stypendium Rady Powiatu Poznańskiego na rok szkolny 2003/2004.

Uchwała Nr 457/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 marca 2004r. 

w sprawie:
dofinansowania VII Integracyjnych Zawodów w Czwórboju Lekkoatletycznym organizowanych w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.

Uchwała Nr 458/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 marca 2004r.

w sprawie:
udzielenia dotacji na realizację wybranych zadań z dziedziny kultury fizycznej i sportu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Jedynka-Kórnik" Sekcja Kolarska w Kórniku.

Uchwała Nr 459/2004
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 marca 2004r.

w sprawie:
przeznaczenia środków finansowych na pokrycie części kosztów organizacji Ogólnopolskiego Zjazdu Szkół im. Władysława Zamoyskiego.

Uchwała Nr 460/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 marca 2004r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników Część II - "dostawa tonerów do drukarek i kserokopiarek" w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z możliwością składania ofert częściowych na dostawę artykułów biurowych i papierniczych oraz tonerów do drukarek i kserokopiarek dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2004-04-26 12:38

Uchwała Nr 461/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 marca 2004r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2004-04-26 12:44

Uchwała Nr 462/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 marca 2004r.

w sprawie:
przeznaczenia kwoty 750 zł na zakup strojów sportowych dla drużyny Powiatu Poznańskiego, która wystąpi w VI Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Radnych w Halowej Piłce Nożnej "5".

Uchwała Nr 463/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 marca 2004r. 

w sprawie:
przyznania kwoty 1000 zł na zakup nagród dla zwycięzców turnieju w unihokeju pod nazwą "V Otwarte Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego" organizowanego przez UKS Victoria w Gułtowach.

Uchwała Nr 464/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 marca 2004r.

w sprawie:
ufundowania pucharów i nagród dla najlepszych drużyn biorących udział w Ogólnopolskim Turnieju Koszykówki Młodziczek Młodszych-Wiosna 2004.

Banery