BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 457/2004
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 15 marca 2004r
.

 

w sprawie: dofinansowania VII Integracyjnych Zawodów w Czwórboju Lekkoatletycznym organizowanych w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 oraz art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami),
Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się przyznać kwotę 2 500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset) dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach na dofinansowanie VII Integracyjnych Zawodów w Czwórboju Lekkoatletycznym.
2. Kwota określona w ust. 1 pochodziła będzie ze środków zaplanowanych na organizacje zadań oświatowych.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się kierownikowi Zespołu Edukacji.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członek Zarządu - Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
Organizowana w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach impreza sportowa ma charakter ponadgminny. Są to już VII Integracyjne Zawody organizowane co roku przez Ośrodek w Owińskach. Udział w nich bierze młodzież niepełnosprawna z Ośrodków dla Niewidomych z całej Polski oraz z krajów ościennych, a także uczniowie szkół z terenu gminy Czerwonak.
Wsparcie finansowe Starostwa Powiatowego w Poznaniu w kwocie 2 500 zł pozwoli na zakup sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia zawodów oraz nagród dla dzieci.

Członek Zarządu
Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2004-04-06 08:58
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-20 08:27

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 10322
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-20 09:15
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-09-28 15:26