BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 465/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 marca 2004r.

w sprawie:
odwołania Pani .....................................* ze stanowiska Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Swarzędzu.

Uchwała Nr 466/2004
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 marca 2004r.

w sprawie:
przeznaczenia środków finansowych na organizację Konkursu Matematycznego organizowanego przez Szkołę Podstawową w Suchym Lesie.

Uchwała Nr 467/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 marca 2004r.

w sprawie:
przeznaczenia środków finansowych na organizację finału III Konkursu Ortograficznego Szkół Podstawowych Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr 468/2004
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 marca 2004r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie niezbędnych dokumentacji dla wdrożenia planu termomodernizacyjnego w obiektach będących własnością Powiatu Poznańskiego.

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2004-04-26 13:28

Uchwała Nr 469/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 marca 2004r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na najem pomieszczeń portierni przy ul. Kraszewskiego.
2. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 471/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 marca 2004r. 

w sprawie:
zatwierdzenia wyboru firmy DomData w trybie art. 6 ust.1 pkt 7 uozp na opracowanie studium wykonalności projektu "Informatyzacja Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz rozwoju usług publicznych online".

Uchwała Nr 474/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 marca 2004r.
 
w sprawie:
zatwierdzenia wyników konkursu na zajęcia pozalekcyjne w szkołach i placówkach Powiatu Poznańskiego.

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2004-04-26 15:39

Uchwała Nr 475/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 marca 2004r.

w sprawie:
wyboru SAGA BROKERS Pierwszego Polskiego Domu Brokerskiego Ubezpieczeń i Reasekuracji "GAWROŃSKI I SANGOWSKI" S.C. jako brokera w zakresie ubezpieczenia mienia Powiatu Poznańskiego, mienia Skarbu Państwa w imieniu którego działa Starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej oraz dróg powiatowych, będących w gestii Zarządu Dróg Powiatowych.

Uchwała Nr 476/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 marca 2004r. 

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 wraz z terenem przyległym.

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2004-04-06 12:46

Uchwała Nr 477/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 marca 2004r.

w sprawie:
przyznania kwoty 1500 zł na zakup nagród dla zwycięzców Mistrzostw Polski Seniorów.

Uchwała Nr 478/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 marca 2004r.

w sprawie:
przyznania kwoty 500 zł na pokrycie kosztów znaczka okolicznościowego dla uczestników VI Rajdu Rodzinnego Wokół Jeziora Kierskiego.

Banery