BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 465/2004
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 22 marca 2004r.

 

w sprawie: odwołania Pani .....................................* ze stanowiska Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Swarzędzu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 5 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (j.t. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 ze zm.) art. 47a ust. 5b ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 1998 r. nr 64 poz. 414 ze zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 września 2000 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 900) w związku z art. 70 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia odwołać ze stanowiska Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Swarzędzu Panią ....................................*.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Poznańskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członek Zarządu: - Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
W związku z pismem Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Swarzędzu - Pani ...............* z dnia 01.03.2004 r., dotyczącym rezygnacji z zajmowanego stanowiska, koniecznym stało się podjęcie odpowiednich działań przez organ powołujący dyrektora RDD.
Stąd tez podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zarząd Powiatu Poznańskiego jest uzasadnione.

Starosta Poznański
Jan Grabkowski

* Wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2004-04-06 10:49
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-20 09:22

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8159
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-20 09:49
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-10 14:56