BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 475/2004
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 22 marca 2004r.

 

w sprawie: wyboru SAGA BROKERS Pierwszego Polskiego Domu Brokerskiego Ubezpieczeń i Reasekuracji "GAWROŃSKI I SANGOWSKI" S.C. jako brokera w zakresie ubezpieczenia mienia Powiatu Poznańskiego, mienia Skarbu Państwa w imieniu którego działa Starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej oraz dróg powiatowych, będących w gestii Zarządu Dróg Powiatowych.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego będącego załącznikiem do Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego Nr IV/20/99 z 22.01.1999r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 59, poz. 1254) Zarząd uchwala co następuje:

§ 1. Postanawia się dokonać wyboru firmy: SAGA BROKERS Pierwszego Polskiego Domu Brokerskiego Ubezpieczeń i Reasekuracji "GAWROŃSKI I SANGOWSKI" S.C. jako brokera w zakresie ubezpieczenia mienia Powiatu Poznańskiego, mienia Skarbu Państwa w imieniu którego działa Starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej oraz dróg powiatowych, będących w gestii Zarządu Dróg Powiatowych.

§ 2. Umowę z podmiotem wskazanym w § 1 zawiera się na czas oznaczony - dwa lata.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi Zespołu Inwestycji i Remontów oraz pomocniczo Wydziałowi Administracji oraz Skarbnikowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członek Zarządu - Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
W związku z dużym zakresem ubezpieczanych corocznie nieruchomości w skład których wchodzą:
- mienie Powiatu Poznańskiego,
- mienie Skarbu Państwa w imieniu którego działa Starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej,
- drogi powiatowe, będące w gestii Zarządu Dróg Powiatowych,
zasadnym jest podjęcie działań zmierzających do wyboru jednego Towarzystwa Ubezpieczeń, tak aby skorzystać z możliwości uzyskania zniżki z tytułu ubezpieczenia wielu nieruchomości.
Mając na uwadze specyfikę produktu jakim jest ubezpieczenie, duży zakres ubezpieczanych nieruchomości, różnorodność ryzyk i w związku z tym konieczność posiadania specjalistycznej wiedzy postanowiono przekazać kwestię ubezpieczenia firmie SAGA BROKERS Pierwszemu Polskiemu Domowi Brokerskiemu Ubezpieczeń i Reasekuracji "GAWROŃSKI I SANGOWSKI" S.C.

Członek Zarządu
Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2004-04-26 16:12
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-20 09:41

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8146
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-20 09:49
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-06 16:44