BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 477/2004
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 22 marca 2004r.

 

w sprawie:  przyznania kwoty 1500 zł na zakup nagród dla zwycięzców Mistrzostw Polski Seniorów.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 8 i 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1592 ze zmianami),
Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Przyznaje się kwotę 1500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) na zakup nagród dla zwycięzców Mistrzostw Polski Seniorów organizowanych przez Klub Wioślarski z roku 1904 w Poznaniu.

§ 2. Realizacja zadania określonego w § 1 niniejszej uchwały nastąpi z działu 750 (rozdział 75019) budżetu powiatu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Biuro Rady.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członek Zarządu: - Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
Komitet Organizacyjny i Zarząd Klubu Wioślarskiego z roku 1904 w Poznaniu, wystąpił z pismem z dnia 18 lutego 2004 r. o wsparcie finansowe w zakupie nagród dla zwycięzców Mistrzostw Polski Seniorów, które odbędą się 26-27 czerwca 2004 r. na torze regatowym MALTA. Impreza ma na celu promowanie rywalizacji sportowej wśród seniorów oraz wymianę doświadczeń sportowych na płaszczyźnie ogólnopolskiej. Patronat nad tym spotkaniem objął Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego.
Dofinansowanie będzie wiązało się również z promocją Powiatu Poznańskiego.
W związku z powyższym podjęcie uchwały w sprawie przyznania kwoty 1500 zł Klubowi Wioślarskiemu z roku 1904 w Poznaniu na zakup nagród dla zwycięzców Mistrzostw Polski Seniorów jest uzasadnione.

Starosta Poznański
Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2004-04-27 13:43
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-20 09:47

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8142
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-20 09:49
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-03 14:40