BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 484/2004
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 30 marca 2004r.

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Poznańskiego na rok 2004.

Na podstawie: art. 128 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1999 r. o finansach publicznych (t.j. z dnia 2003 r. Dz. U. nr 15, poz. 148),  Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2004, nr XVI/124/II/2004, z dnia 16 marca 2004 r. wprowadza się następujące zmiany:
W paragrafie 1:
Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Poznańskiego o 277.768 zł, które po zmianach wynoszą 74.558.571 zł, w tym:
- zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o 277.768 zł, które po zmianach wynoszą 6.590.728 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1).

§ 2. W paragrafie 2:
1. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego o 277.768 zł, które po zmianach wynoszą 79.826.571 zł, w tym
- zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o 277.768 zł, które po zmianach wynoszą 6.590.728 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2).
2. W wydatkach określonych w ust. 1 zmienia się wydatki bieżące, w tym:
1) zwiększa się o 19.857 zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne, które po zmianach wynoszą 37.254.431 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3),
2) zmienia się dotacje z budżetu dla podmiotów realizujących zadania powiatu (zgodnie z załącznikiem nr 4).
3) Zwiększa się o 2.895.761 zł wydatki majątkowe, które po zmianach wynoszą 11.030.702 zł (zgodnie z załącznikiem nr 6).

§ 3. W paragrafie 7:
- zmniejsza się o 80.848 zł rezerwę celową na realizację zadań z zakresu oświaty, która po zmianach wynosi 577.851 zł,
- zmniejsza się o 3.000.000 zł rezerwę celową na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, która po zmianach wynosi 0 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta - Marek Woźniak
Członek Zarządu - Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2004-04-19 12:19
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-20 10:12

« wstecz

Banery