BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 491/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 13 kwietnia 2004r.

w sprawie:
wyrażenia zgody pani ………………….* na przeprowadzenie w celach badawczych prezentacji lampy "Biotron" na terenie budynku położonego w Poznaniu ul. Słowackiego 8.

Uchwała Nr 492/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 13 kwietnia 2004r.

w sprawie:
uchylenia Uchwały Nr 709/2001 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 29 października 2001 r. w sprawie nie udzielania ulgi w opłatach czynszowych obecnym oraz potencjalnym najemcom z tytułu prowadzonych indywidualnie remontów i modernizacji w wynajętych lokalach użytkowych usytuowanych w budynku położonym przy ul. Słowackiego 8/10.

Uchwała Nr 493/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 13 kwietnia 2004r.

w sprawie:
rozliczenia przez Powiat Poznański nakładów poniesionych przez Państwowy Zakład Higieny w związku z przeprowadzonym remontem w pomieszczeniach najmowanych w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8.

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2004-04-27 14:59

Uchwała Nr 494/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 13 kwietnia 2004r.

w sprawie:
przeznaczenia środków finansowych na remont pomieszczeń dydaktycznych w OS- W Owińska.

Uchwała Nr 495/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 13 kwietnia 2004r. 

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na periodyczną dostawę artykułów biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18.
2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 496/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 13 kwietnia 2004r.

w sprawie:
zlecenia NZOZ "RAJMED" przeprowadzenia badań profilaktycznych dzieci z powiatu poznańskiego w zakresie wad postawy.

Uchwała Nr 497/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 13 kwietnia 2004r.

w sprawie:
wydatkowania kwoty 500 zł na częściową refundację kosztów organizacji III Grand Prix Tenisa Stołowego Czerlejno 2004 zorganizowanego przez UKS "Czerlejno".

Uchwała Nr 498/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 13 kwietnia 2004r.

w sprawie:
wydatkowania kwoty 1.000 zł na sfinansowanie zakupu nagród dla uczestników imprez kolarskich, które odbędą się w Pobiedziskach i Kobylnicy.

Uchwała Nr 499/2004
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 13 kwietnia 2004r.

w sprawie:
wydatkowania kwoty 1.000 zł na częściowe opłacenie kosztów organizacji koncertów patriotyczno-artystycznych organizowanych przez Poznański Chór Nauczycieli im. Ign. J. Paderewskiego w Poznaniu.

Uchwała Nr 500/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 13 kwietnia 2004r.

w sprawie:
wydatkowania kwoty 1.000 zł na opłacenie kosztów udziału przedstawicielki Powiatu Poznańskiego w Mistrzostwach Polski Juniorów Fryzjerstwa.

Uchwała Nr 501/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego 
z dnia 13 kwietnia 2004r.

w sprawie:
ufundowania nagród dla uczestników V Gimnazjady Recytatorów.

Uchwała Nr 502/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 13 kwietnia 2004r.

w sprawie:
wydatkowania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Banery