BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 506/2004
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 19 kwietnia 2004r.

 

w sprawie: uchwalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Powiatu Poznańskiego na rok 2004.

Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. z 2003 r. Dz. U. 15, poz. 148 i zmiany) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Poznańskiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członek Zarządu: - Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2004-04-28 13:05
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-20 12:54

« wstecz

Banery