BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 509/2004
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 26 kwietnia 2004r.

 

w sprawie:  powołania przewodniczących komisji egzaminacyjnych z nauki zawodu i przygotowania zawodowego w szkołach zawodowych wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu ul. Podgórna 12.

Na podstawie § 3 ust. 2 Załącznika Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. 01.29.323 z późniejszymi zmianami) w związku z § 122 ust. 1 tego rozporządzenia, uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołuje się następujące osoby na przewodniczących komisji egzaminacyjnych, które przeprowadzać będą egzaminy z nauki zawodu i przygotowania zawodowego w szkołach zawodowych wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, ul. Podgórna 12:
1. z nauki zawodu dla absolwentów dotychczasowych szkół zasadniczych:
- mgr inż. Przemysława Jankiewicza
- mgr inż. Teresę Potyrałę
- mgr Barbarę Antoniewicz
- mgr Bogumiłę Markiewicz
- inż. Gabrielę Pepetę
- mgr Elżbietę Błaszak-Barczyk

2. Z przygotowania zawodowego dla absolwentów dotychczasowych szkół średnich:
- mgr inż. Teresę Potyrałę
- mgr inż. Waldemara Szymańskiego

§ 2. Członków Komisji Egzaminacyjnej powołuje Przewodniczący Komisji.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zespołu Edukacji.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członek Zarządu: - Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
W związku z pismem Nr PNZ/AJ/4393/108/04 z 1.04.2004 roku pana Przemysława Jankiewicza dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu, w sprawie powołania przewodniczących komisji egzaminacyjnej z przygotowania zawodowego dla absolwentów dotychczasowych szkół średnich zawodowych oraz z nauki zawodu dla absolwentów dotychczasowych szkół zasadniczych, zgodnie z § 3 ust. 2 i ust. 4 Załącznika Nr 2 rozporządzenia MEN z dnia 21 marca 2001 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. 01.29.323 z późniejszymi zmianami) organ prowadzący szkołę powołuje przewodniczącego komisji egzaminacyjnej a przewodniczący komisji powołuje co najmniej dwóch egzaminatorów spośród nauczycieli posiadających kierunkowe wykształcenie zawodowe.
W związku z powyższym proponuję na przewodniczących Komisji Egzaminacyjnych w roku szkolnym 2003/2004 osoby wymienione w niniejszej uchwale.

Członek Zarządu
Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2004-05-19 09:35
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-20 13:04

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5500
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-20 13:07
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-03-01 16:47