BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 510/2004
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 26 kwietnia 2004r.

 

w sprawie:  powołania przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej z nauki zawodu w roku szkolnym 2003/2004 w Zasadniczej Szkole Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie ul. Topolowa 2.

Na podstawie § 3 ust. 2 Załącznika Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. 01.29.323 z późniejszymi zmianami) w związku z § 122 ust. 1 tego rozporządzenia, uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Pana Krzysztofa Derengowskiego na przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej, która przeprowadzać będzie egzamin z nauki zawodu w Zasadniczej Szkole Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie ul. Topolowa 2.

§ 2. Członków Komisji Egzaminacyjnej powołuje Przewodniczący Komisji.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kiierownikowi Zespołu Edukacji.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członek Zarządu: - Tomasz Łubiński


Uzasadnienie:
W związku z pismem z dnia 22.03.2004 roku pana Romana Samcika dyrektora Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z nauki zawodu w Zasadniczej Szkole Zawodowej, zgodnie z § 3 ust. 2 i ust. 4 Załącznika Nr 2 rozporządzenia MEN z dnia 21 marca 2001 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. 01.29.323 z późniejszymi zmianami) organ prowadzący szkołę powołuje przewodniczącego komisji egzaminacyjnej a przewodniczący komisji powołuje co najmniej dwóch egzaminatorów spośród nauczycieli posiadających kierunkowe wykształcenie zawodowe.
W związku z powyższym proponuję powołać na przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej w roku szkolnym 2003/2004 w ww. szkole pana Krzysztofa Derengowskiego.

Członek Zarządu
Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2004-05-19 09:57
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-20 13:05

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4778
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-20 13:07
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-14 09:45