BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 513/2004
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 26 kwietnia 2004r.

 

w sprawie:  wydania albumu pn. "Europa w 25 odsłonach" z tekstem informacyjnym oraz zdjęciami o Powiecie Poznańskim.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 01, Nr 142, poz. 1592) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwalił, co następuje:

§ 1. 1. Przeznacza się środki finansowe w kwocie 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) na wydanie przez Oficynę Wydawniczą Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu Albumu pt. "Europa w 25 odsłonach" z tekstem informacyjnym oraz zdjęciami o Powiecie Poznańskim.
2. Album ukaże się jako dodatek do "Głosu Wielkopolskiego" w dniu 29.04.2004 roku.

§ 2. Wydatkowanie środków finansowych wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi po otrzymaniu faktury od Zleceniobiorcy na zasadach określonych w umowie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Integracji Europejskiej, Promocji i Kultury.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członek Zarządu - Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
Przeznacza się środki finansowe na wydanie Albumu pt. "Europa w 25 odsłonach", który ukaże się w dniu 29 kwietnia 2004 roku jako dodatek do "Głosu Wielkopolskiego".
Album będzie zawierał trzy rozdziały:
- o nowej Unii Europejskiej,
- o Parlamencie Europejskim i jego kompetencjach,
- prognozę gospodarki, dotyczącą Polski i Wielkopolski na najbliższe 15 lat.
Oficyna na stronie redakcyjnej Albumu zamieści tekst informacyjny ze zdjęciem na temat Powiatu Poznańskiego.
Wobec powyższego podjęcie w/w uchwały uważam za celowe.

Wicestarosta Poznański
Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2004-05-31 11:17
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-20 13:07

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4987
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-20 13:07
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-30 15:16