BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Informacja dla pacjentów w sprawie uzyskania pomocy medycznej w ramach świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, tzw. "wieczorynek", szpitalnych oddziałów ratunkowych - SOR oraz Izb Przyjęć - IP 

Wieczorynki

W razie zachorowania każdy pacjent może skorzystać, po godzinach pracy swojego lekarza rodzinnego, z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Niezależnie od miejsca zamieszkania pacjent wymagający konsultacji lekarskiej czy pielęgniarskiej w godzinach nocnych od godz.18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w weekendy i święta może zgłosić się do dowolnej poradni realizującej ten rodzaj świadczeń w ramach umowy z NFZ. W Wielkopolsce działają 42 placówki.

Przypominamy, że pacjent może skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przede wszystkim w przypadku:

 • nagłego zachorowania
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy
 • konieczności zachowania ciągłości leczenia lub pielęgnacji.

Z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, w zależności od stanu pacjenta, można skorzystać w ambulatorium lub poprzez wizytę domową (szczegóły wizyt domowych niżej, na czerwono).

Wykaz placówek udzielających świadczeń w ramach nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej w Wielkopolsce

Szpitalne Oddziały Ratunkowe i Izby Przyjęć

Świadczenia realizowane w ramach szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz izbach przyjęć
to świadczenia opieki zdrowotnej udzielone w trybie nagłym osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Mogą obejmować również świadczenia, które ze względu na stan zdrowia świadczeniobiorcy wymagają niezwłocznego podjęcia czynności związanych z diagnostyką i leczeniem i nie mogą być zrealizowane w tym czasie przez świadczeniodawców z innych rodzajów.

Izby Przyjęć oraz Szpitalne Oddziały Ratunkowe są jednostkami organizacyjnymi szpitali, które przyjmują pacjentów:

 • przywiezionych przez zespół ratownictwa medycznego
 • zgłaszających się samodzielnie w stanie zagrożenia życia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia skutkującego zagrożeniem życia.

Do zadań Izby Przyjęć lub Szpitalnego Oddziału Ratunkowego należy:

 • rejestracja osoby zgłaszającej się z jednoczesną kontrolą uprawnień do korzystania ze świadczeń zdrowotnych
 • objęcie pacjenta doraźną opieką lekarską i pielęgniarską terapeutyczną i diagnostyczną stosownie do stanu zdrowia chorego
 • udzielenie porady i pomocy doraźnej pacjentowi nie zakwalifikowanemu do hospitalizacji
 • przyjęcie do szpitala i przekazanie do oddziału pacjenta zakwalifikowanego do hospitalizacji.

Udając się do Szpitala, należy zabrać ze sobą dowód tożsamości (np. dowód osobisty). W sytuacji przyjęcia w trybie pilnym brak dokumentu tożsamości nie stanowi przeszkody w przyjęciu do szpitala.

Wykaz Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych w Wielkopolsce

Wykaz Izb Przyjęć w Wielkopolsce

 

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej w nocy i święta nie obowiązuje rejonizacja, jeśli wybieramy się sami do placówki. Pacjenci mogą korzystać z pomocy medycznej w dowolnym miejscu, w każdej z placówek, która podpisała z NFZ umowę na leczenie pacjentów w tym zakresie świadczeń. Natomiast jeśli zamawiamy wizytę do domu (wieczorynki realizują także - w razie potrzeby - wizyty domowe) - dzwonimy do placówki, która znajduje się najbliżej naszego miejsca zamieszkania.

- jesli podczas wizyty w punkcie nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej lub w Izbie Przyjęć lub w SORze- lekarz stwierdzi niezdolność pacjenta do wykonywania pracy z powodu choroby, wystawia druk L4. Zasadą jest, że takie zaświadczenia wystawia ten lekarz, który fizycznie zbadał pacjenta i na tej podstawie stwierdza, że jest on czasowo z powodu choroby do tej pracy niezdolny. Niedopuszczalnym jest odsyłanie pacjenta do lekarza POZ po tzw. "L4".

Szczegółowych informacji udzielamy również pod numerem telefonu 800 190 590.

Informacje ze strony internetowej Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Narodowy Fundusz Zdrowia
  data wytworzenia: 2020-12-17
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2013-04-04 12:11
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-26 13:24

Zdjęcie Szpitala nr 1

 • zdjęcie szpitala w Puszczykowie
  zdjęcie szpitala w Puszczykowie

Zdjęcie Szpitala nr 2

 • zdjęcie szpitala w Puszczykowie
  zdjęcie szpitala w Puszczykowie - nocą

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego Spółka Akcyjna.

Na terenie powiatu poznańskiego znajduje się Szpital w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego Spółka Akcyjna.

Szpital oddalony jest od Poznania o ok. 20 km i położony jest w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego.
Szpital prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej, w której 100% kapitału zakładowego posiada Powiat Poznański.

Szpital posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na bieżący rok w zakresie pomocy doraźnej oraz opieki stacjonarnej.

adres:
ul. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo
tel. 61 8984-000

Zarząd Spółki:

Prezes Zarządu Ewa Wieja
Wiceprezes Zarządu Piotr Reiter

www.szpitalwpuszczykowie.com.pl/
e-mail: kancelaria@szpitalwpuszczykowie.com.pl

 

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M. Matuszewski
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2004-05-18 11:29
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-17 09:24

drukuj całą stronę

Banery