BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Nowe przepisy dotyczące dyżurowania aptek w dzień wolny od pracy oraz w porze nocnej

Informujemy, że po zmianie przepisów jakie wejdą w życie 1 stycznia 2024 r. Powiat Poznański nie będzie ustalał dyżurów pracy aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 Prawa farmaceutycznego w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2024 r. rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych znajdujących się na terenie powiatu winien być dostosowany do potrzeb ludności tego powiatu i pozwala na realizację przez te apteki zadań określonych w art. 87 ust. 2 (przyp. zadań aptek ogólnodostępnych), w szczególności przez pełnienie dyżurów w dzień wolny od pracy oraz dyżurów w porze nocnej, z wyłączeniem powiatu mającego swoją siedzibę
w sąsiadującym mieście na prawach powiatu
(tzw. powiatów obwarzankowych).

Wyłączenie to uzasadniono względami praktycznymi. Stwierdzono, że dostępność komunikacyjna miasta na prawach powiatu jest lepsza, zatem społeczeństwo w łatwiejszy sposób może skorzystać z usług apteki ogólnodostępnej znajdującej się na terenie miasta na prawach powiatu, niż w ramach "powiatu obwarzankowego".

Powiat Poznański jako powiat mający swoją siedzibę w Poznaniu, czyli sąsiadującym mieście na prawach powiatu jest wyłączony ze stosowania powyższej regulacji.

Jednocześnie informujemy, że na terenie powiatu poznańskiego tj. w Swarzędzu, przy ul.  Cieszkowskiego 5/7 działa całodobowa apteka.

Mieszkańcy powiatu poznańskiego mogą korzystać z usług farmaceutycznych w całodobowych aptekach działających na terenie Poznania, ich wykaz dostępny jest na stronie internetowej Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej:
https://www.woia.pl/page/128/dyzury-aptek-miasta-poznania.html

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Izabela Karabon
    data wytworzenia: 2023-12-28
  • opublikował: Matuszewski Maciej
    data publikacji: 2023-12-28 15:08
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2024-01-08 10:12

drukuj całą stronę

Banery