BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 517/2004
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 4 maja 2004r.

 

w sprawie:  wyrażenia zgody na zakup i dostawę kserokopiarki Konica 7040 w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177) dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia, co następuje:

§ 1. Wyrazić zgodę w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz 177) na zakup i dostawę przez firmę Copy World z siedzibą w Poznaniu ul. Głogowska 59, kserokopiarki Konica 7040 dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu za kwotę 10 370 zł brutto.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Kwota 10 370,00 zł nie przekracza 6000 Euro stąd zasadny jest zakup i dostawa w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177).
Kserokopiarka Konica 7040 wyposażona jest w:
- automatyczny odwracający podajnik oryginałów;
- dwie kasety na papier po 500 arkuszy (2x500)+1x1.500 ark.,
- dupleks (możliwość kopiowania dwustronnego),
- finiser z możliwością zszywania 1 i 2 pozycyjnego,
- sortowanie i grupowanie dokumentów,
- kontroler wydruków+karta sieciowa,
- skaner sieciowy,
- pamięć kopiarki 32 MB,
- 256 kodów dostępu użytkownika,
- panel ciekłokrytaliczny.

Kserokopiarka zostanie umiejscowiona w segmencie D - II piętro.
Każdy użytkownik kserokopiarki będzie miał przypisany kod dostępu oraz określony limit wykonanych kopii. Dostawca udziela 4 letniej gwarancji oraz gwarantuje dostawy części eksploatacyjnych i zamiennych. Koszt przy zakupie kserokopiarki i jej eksploatacji przez okres 3 lat wynosi 15 860,00 zł netto, natomiast przy dzierżawie na okres 3 lat 25 200 zł netto. W związku z powyższym zasadny jest zakup kserokopiarki.

Starosta Poznański
Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2004-05-19 13:08
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-20 13:20

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5854
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-20 13:20
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-22 12:49