BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 534/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 maja 2004r.

w sprawie:
powołania przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z przygotowania zawodowego w roku szkolnym 2003/2004 dla uczniów klasy III Liceum Handlowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie ul. Topolowa 2.

Uchwała Nr 535/2004 
Zarządu Powiatu Poznańskiego 
z dnia 24 maja 2004r.

w sprawie:
wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w Gminie Suchy Las.

Uchwała Nr 536/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 maja 2004r.

 w sprawie:
wyrażenia zgody na wygaśnięcie prawa trwałego zarządu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.

uchwała Nr  539/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 maja 2004r.

w sprawie:
wydania zezwolenia na używanie łodzi motorowych w dniu 29.05.2004 r. na Jez. Niepruszewskim.

Banery