BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 524/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 maja 2004r.

w sprawie:
przyznania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uchwała Nr 541/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 maja 2004r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego do 60.000 Euro na wykonanie I etapu prac związanych z wymianą instalacji sanitarnej i elektrycznej w budynku przy ul. Słowackiego 8.
2. Powołania komisji przetargowej.
3. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Banery