BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 545/2004
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
 z dnia 7 czerwca 2004r.

w sprawie:
zaopiniowania projektu Programu ochrony środowiska dla gminy Tarnowo Podgórne.

Uchwała Nr 546/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 7 czerwca 2004r.

w sprawie:
zaopiniowania projektu Planu gospodarki odpadami dla gminy Tarnowo Podgórne.

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2004-06-16 10:17

Uchwała Nr 547/2004
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 7 czerwca 2004r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu na remont sal lekcyjnych w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach współfinansowanego przez Bank Światowy.
2. Powołania komisji przetargowej.
3. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uchwala Nr 548/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 7 czerwca 2004r.

w sprawie:
przeznaczenia kwoty w wysokości do 3000 zł na sfinansowanie dojazdu dzieci ze szkół podstawowych z terenu powiatu poznańskiego na imprezę edukacyjną pn. "Kacper dziecko bezpieczne na drodze".

Uchwała Nr 552/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 7 czerwca 2004 r.

w sprawie:
zmiany uchwały w sprawie postawienia w stan likwidacji Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" s.p.z.o.z. oraz powołania likwidatora.

Banery