BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 530/2004
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 17 maja 2004r.

 

w sprawie: pokrycia kosztów przejazdu Orkiestry Dętej ze Swarzędza na Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych w Łobzie.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 1 ust. 4, art. 9 ust. 2, art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 13, poz. 123 ze. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przeznacza się środki finansowe w kwocie 1.500 zł (słownie: jedentysiącpięćsetzłotych) na pokrycie kosztów transportu Orkiestry Dętej ze Swarzędza na Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych w Łobzie.
2. Festiwal odbędzie się w dniach 22 - 23 maja 2004 roku.

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na cel określony w § 1 pochodzą z budżetu powiatu - dział 921 (92195) - kultura.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Integracji Europejskiej, Promocji i Kultury.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członek Zarządu: - Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
Pismem z dnia 10 maja 2004 roku Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra Dęta w Swarzędzu zwróciło się z prośbą o pokrycie kosztów transportu Orkiestry na Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych.
Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych w Łobzie odbędzie się w dniach 22 - 23 maja 2004 roku.
Stowarzyszenie działa od 56 lat, jest obecnie najprężniej działającą orkiestrą w powiecie poznańskim. W tym roku Orkiestra Dęta ze Swarzędza została laureatem VII Swarzędzkich Konfrontacji Amatorskich Orkiestr Dętych im. Rajmunda Gronowskiego.
Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały uważam za celowe.

Wicestarosta Poznański
Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2004-06-16 12:49
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-20 13:29

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3370
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-20 13:33
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-02-28 15:23