BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 555/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 czerwca 2004r.

w sprawie:
uUstalenia, że I przetarg ustny na sprzedaż samochodu osobowego SKODA FELICIA nie doszedł do skutku ze względu na brak licytujących.

Uchwała Nr 556/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 czerwca 2004r.

w sprawie:
zaopiniowania projektu Programu ochrony środowiska dla miasta Puszczykowo.

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2004-07-01 12:51
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2009-10-26 10:47

Uchwała Nr 557/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 czerwca 2004r.

w sprawie:
pokrycia kosztów szkolenia dla animatorów działalności kulturalnej i sportowej w powiecie poznańskim, w związku z wprowadzeniem funduszy strukturalnych UE w Polsce.

Uchwała Nr 558/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 czerwca 2004r.

w sprawie:
pokrycia kosztów pobytu zespołu Raffaello Sanzio na festiwalu Malta 2004.

Uchwała Nr 559/2004
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 czerwca 2004r.

w sprawie:
na pokrycie kosztów wydania Albumu pn. "Powiat poznański i jego gminy" autorstwa J. Skuteckiego.

Uchwała Nr 560/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 czerwca 2004r.

w sprawie:
zawarcia umowy z Panem Markiem Waszkowiakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą MKW Doradztwo Gospodarcze z siedzibą 62-500 Konin ul. 3 Maja 32, na podstawie wpisu, wg stanu z dnia 3 grudnia 2003 r. pod numerem 016530/01 w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Konina /NIP 665-154-25-09/, na opracowanie studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego pn. Plan termomodernizacyjnydla budynków Powiatu Poznańskiego.

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2004-07-05 14:27

Banery