BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 574/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 czerwca 2004r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie oczyszczalni ścieków bytowych wraz z pracami towarzyszącymi dla Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach.
2. Zatwierdzenia siwz.
3. Powołania komisji przetargowej.

Uchwała Nr 575/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 czerwca 2004r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji basenu rehabilitacyjnego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach.
2. Zatwierdzenia siwz.
3. Powołania komisji przetargowej.

Uchwała Nr 576/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 czerwca 2004r.
 
w sprawie:
zaopiniowania projektu Planu gospodarki odpadami dla Miasta Luboń.

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2004-07-09 09:46
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2004-07-22 10:41

Uchwała Nr 577/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 czerwca 2004r.

w sprawie:
zaopiniowania projektu Programu ochrony środowiska dla miasta Luboń.

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2004-07-22 10:37

Uchwała Nr 578/2004
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 czerwca 2004r.

w sprawie:
Upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 32229 w Golęczewie (ul. Dworcowa)", którego beneficjetem końcowym jest powiat poznański.

Uchwała nr 579/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 zcerwca 2004r.

w sprawie:
upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 32206 na odcinku Poznań - Biedrusko", którego beneficjentem końcowym jest powiat poznański.

Uchwała nr 580/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 czerwca 2004r.

w sprawie:
powołania dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Swarzędzu.

Uchwała Nr 582/04
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 czerwca 2004r.

w sprawie:
ufundowania pucharów i nagród dla drużyn biorących udział w rozgrywkach Ligi Piłki nożnej w Pobiedziskach.

Banery