BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 575/2004
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2004r.

 

w sprawie: 
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji basenu rehabilitacyjnego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach.
2. Zatwierdzenia siwz.
3. Powołania komisji przetargowej.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633),
Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia co następuje:

§ 1. Ogłosić przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji basenu rehabilitacyjnego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach.

§ 2. Zatwierdzić specyfikację istotnych warunków zamówienia.

§ 3. Powołać komisję przetargową w składzie:
1. Adam Habryło - Przewodniczący;
2. Anna Matuszak;
3. Maria Pawlicka;
4. Henryk Sadowski;
5. Romuald Najdek.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:
- Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2004-07-08 11:43
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-21 09:25

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5778
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-21 09:25
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-02-28 15:23