BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 576/2004
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2004r.

 

w sprawie:  zaopiniowania projektu Planu gospodarki odpadami dla Miasta Luboń.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Opiniuje się projekt Planu gospodarki odpadami dla Miasta Luboń. Opinia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tut. Starostwa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:
- Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2004-07-08 12:04
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-21 08:58

« wstecz

Banery