BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 591/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 12 lipca 2004r.

w sprawie:
zatwierdzenia aneksu do umowy zawartej pomiędzy Powiatem Poznańskim, a Gminą Murowana Goślina na najem pomieszczeń w budynku przedszkola.

Uchwała Nr 592/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 12 lipca 2004r.

w sprawie:
przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie Pani Lidii Szymczak.

Uchwała Nr 593/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 12 lipca 2004r.

w sprawie:
wykupienia powierzchni wystawienniczej na cele promocji Powiatu Poznańskiego na wystawie "Euroregiony" w Jaszkowie Brodnica k/Śremu, Powiat Śremski, w dniach 28.07-01.08.2004.

Uchwała Nr 594/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 12 lipca 2004r.

w sprawie:
oznakowania na terenie powiatu poznańskiego części "Ziemiańskiego Szlaku Rowerowego".

Uchwała Nr 595/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 12 lipca 2004r.

w sprawie:
przeznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego zabudowanych nieruchomości Powiatu Poznańskiego, położonych w Lisówkach, gmina Dopiewo

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2004-07-26 11:10

Uchwała Nr 596/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 12 lipca 2004r.

w sprawie:
zmiany składu komisji przetargowej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie oczyszczalni ścieków bytowych wraz z pracami towarzyszącymi dla Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach.

Uchwała Nr 597/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 12 lipca 2004r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie prac
remontowo - modernizacyjnych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu
ul. Jackowskiego 18.
2. Zatwierdzenia SIWZ.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Banery