BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 592/2004
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 12 lipca 2004r.

 

w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie Pani Lidii Szymczak.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 36 a, ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. z. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami),
uchwala się co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu Poznańskiego powierza stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie Pani Lidii Szymczak.

§ 2. Okres przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora ustala się na czas od 1 wrzesnia 2004 roku do 31 sierpnia 2009 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Poznańskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:
- Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 36 a ust. 1, 2 i ust. 9 Ustawy z dnia 17 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U.z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) organ prowadzący po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły i Rady Pedagogicznej w uzgodnieniu z Kuratorem Oświaty może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektora szkoły na kolejny okres 5 lat szkolnych.
W dniu 31 sierpnia 2004 roku upływa Pani Lidii Szymczak okres powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie.
Wielkopolski Kurator Oświaty, Komisja Oświaty i Wychowania Rady Powiatu Poznańskiego oraz Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowały wniosek o przedłużenie stanowiska dyrektora Pani Lidii Szymczak na kolejny okres.
W związku z powyższym proponuję powierzyć stanowisko dyrektora Zespołu im. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie Pani Lidii Szymczak na kolejny okres 5 lat szkolnych tj. od 1 września 2004 roku do 31 sierpnia 2009 roku.

Członek Zarządu
Tomasz Łubiński

 

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2004-07-22 13:34
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-21 09:36

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6225
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-21 09:36
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-10 14:56