BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 594/2004
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 12 lipca 2004r.

 

w sprawie: oznakowania na terenie powiatu poznańskiego części "Ziemiańskiego Szlaku Rowerowego".

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 8, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze. zm.), art. 42 ust.1, art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 ze. zm.), Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala co następuje:

§ 1. Przeznacza się środki finansowe w kwocie 4.000 zł (słownie: czterytysiącezłotych) na oznakowanie na terenie powiatu poznańskiego części "Ziemiańskiego Szlaku Rowerowego".

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na cel określony w § 1 pochodzą z budżetu powiatu - dział 630 - turystyka.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Integracji Europejskiej, Promocji i Kultury.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:
- Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
Pismem z dnia 24 listopada 2003 roku, Departament Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu wystąpił z wnioskiem o zarezerwowanie w budżecie powiatu poznańskiego w roku 2004 środków finansowych na oznakowania części "Ziemiańskiego Szlaku Rowerowego", którego trasa przebiega na terenie powiatu poznańskiego.
Wyżej wymienione środki zostały zarezerwowane.
Szlak łączy powiaty: poznański, kościański, rawicki, leszczyński, krotoszyński i gostyński.
Trasa przebiegać będzie przez atrakcyjne pod względem kulturowym i przyrodniczym tereny środkowo - południowej Wielkopolski.
Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały uważam za celowe.

Wicestarosta Poznański
Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2004-07-23 13:42
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-08 10:06

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6211
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-21 09:36
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-06 16:44