BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 595/2004
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 12 lipca 2004r.

 

w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego zabudowanych nieruchomości Powiatu Poznańskiego, położonych w Lisówkach, gmina Dopiewo.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23220, Nr 62 poz. 558, Nr 119 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806) oraz art. 13 ust. 1, art. 35, art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.: Dz. U. z 2001 r. Nr 129 poz. 1447, Nr 154 poz. 1800, Dz. U. z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 74 poz. 676, Nr 126 poz. 1070, Nr 113 poz. 984, Nr 130 poz. 1112, Nr 153 poz. 1271, Nr 240 poz. 2058, Dz. U. z 2003 r. Nr 1 poz. 15, Nr 80 poz. 717, 720, 721, Nr 96 poz. 874, Nr 124 poz. 1152, Nr 162 poz. 1568, Nr 203 poz. 1966, Nr 217 poz. 2124, Dz. U. z 2004 r. Nr 6 poz. 39, Nr 141 poz. 1492) w związku z uchwałą Nr XVII/133/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 27 kwietnia 2004 r. Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala co następuje:

§ 1. Przeznacza się do oddania w dzierżawę na okres do 10 lat zabudowane nieruchomości wymienione w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Kompleks budynków na działkach, wymienionych w wykazie, zostanie oddany w dzierżawę w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego na działalność w zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia.

§ 3. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, a ponadto informacja o wywieszeniu tego wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Nieruchomości.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:
- Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
W uchwale Nr XVII/133/II/2004 z dnia 27 kwietnia 2004 r. Rada Powiatu Poznańskiego wyraziła zgodę na wydzierżawienie zabudowanych domkami jednorodzinnymi nieruchomości, położonych w Lisówkach, gmina Dopiewo, oznaczonych w ewidencji gruntów:
obręb Trzcielin, arkusz mapy 1, działki nr nr:
284/11 o pow. 350 m 2
284/12 o pow. 339 m 2
284/13 o pow. 349 m 2
284/14 o pow. 360 m 2
303/15 o pow. 442 m 2
303/16 o pow. 358 m 2
284/17 o pow. 563 m 2
zapisanych w KW Nr 130971, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Poznaniu na okres powyżej trzech lat do lat dziesięciu, z przeznaczeniem na działalność z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia. Zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.), który stanowi, że o zastosowanej formie przetargu decyduje jego organizator, Zarząd Powiatu Poznańskiego wybrał formę przetargu pisemnego nieograniczonego.
Biorąc za podstawę art. 35 cytowanej wyżej ustawy został sporządzony wykaz kompleksu zabudowanych działek przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej informacja o wywieszeniu tego wykazu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
Zatem podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Wicestarosta Poznański
Marek Woźniak

Dyrektor Wydziału Nieruchomości
Dorota Nawrocka

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2004-07-26 11:03
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-08 10:01

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6209
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-21 09:36
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-03 14:40