BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 596/2004
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 12 lipca 2004r.

 

w sprawie: zmiany składu komisji przetargowej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie oczyszczalni ścieków bytowych wraz z pracami towarzyszącymi dla Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U Nr 142 z 2001 r." poz. 1592) oraz § 21 ust, 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj, Wielk. Nr 30, poz. 633)
Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia co następuje:

§ 1. § 3 Uchwały Nr 574/2004 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 28.06.2004 r. otrzymuje brzmienie:
"Powołać komisję przetargową do wyboru najkorzystniejszej oferty w składzie:
1) Aleksandra W aszak - Przewodnicząca;
2) Adam Habryło - Sekretarz;
3) Anna Matuszak;
4) Maria Pawlicka;
5) Henryk Sadowski;
6) Roman Najdek;
7) Krzysztof Generalczyk.",

§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 574/2004 pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:
- Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
Skład komisji przetargowej na zaprojektowanie i wykonanie oczyszczalni ścieków bytowych wraz z pracami towarzyszącymi dla Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach na wniosek Zespołu Inwestycji i Remontów proponuję rozszerzyć jej skład o osobę Pana Krzysztofa Generalczyka - Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska.

Członek Zarządu
Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2004-07-26 11:26
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-08 09:57

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6238
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-21 09:36
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-14 08:53