BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 597/2004
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 12 lipca 2004r.

 

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie prac remontowo - modernizacyjnych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18.
2. Zatwierdzenia SIWZ.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym( tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633)
Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia co następuje:

§ 1. Ogłosić przetarg nieograniczony na na wykonanie prac remontowo - modernizacyjnych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18.

§ 2. Zatwierdzić SIWZ stanowiącą załącznik* do niniejszej uchwały.

§ 3. Powołać komisję przetargową do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty, o której mowa w § 1 w następującym składzie:
1. Aleksandra Waszak - Przewodnicząca Komisji;
2. Anna Matuszak;
3. Maria Pawlicka;
4. Adam Habryko;
5. Romuald Najdek.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:
- Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

* Załącznik do wglądu w Wydziale Organizacji i Kadr Starostwa Powiatowego w Poznaniu

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2004-07-26 12:00
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-08 13:35

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6239
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-21 09:36
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-14 08:53