BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 608/2004
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 19 lipca 2004r.

 

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art. 32 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. 01.142.1592, ze zmianami) oraz art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. 03.118.1112, ze zmianami),
uchwala się co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana ..................*, nauczyciela w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:
1. Przemysław Wantuch - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę - Przewodniczący
2. Bożena Mazur - dyrektor SOS-W w Mosinie - Członek Komisji
3. Krystyna Brych-Rajman - ekspert - Członek Komisji
4. Jacek Rysiewicz - ekspert - Członek Komisji
5. Maria Balsamska - ekspert - Członek Komisji

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zespołu Edukacji

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członek Zarządu: - Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
Nauczyciel kontraktowy występujący o przeprowadzenie egzaminu spełnił wymagania jakim jest odbycie stażu i zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela, należy powołać Komisję Egzaminacyjną w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego. Po zdaniu egzaminu przed Komisją nauczyciel może otrzymać stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
W przypadku powiatów kompetencje powołania Komisji należą do Zarządu.

Członek Zarządu
Tomasz Łubiński

* Wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2004-07-27 13:53
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-08 10:43

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6138
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-08 10:43
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-09-22 11:12