BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 615 /2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 lipca 2004r.
 
w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mebli dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 1 w Swarzędzu i L.O. w Tarnowie Podgórnym.
Uzasadnienie
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2004-08-16 13:00

Uchwała Nr 616/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 lipca 2004r.

w sprawie:
wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach inwestycji "Modernizacja drogi powiatowej nr 32207 Koziegłowy - Wierzonka na odcinku Kicin - Kliny".

Uchwała Nr 617/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 lipca 2004r.

w sprawie:
zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2004/2005.

Uchwała Nr 618/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 lipca 2004r.
 
w sprawie:
zawarcia umowy z Przedsiębiorcą Panem Bohdanem Kuroczyckim-Saniutyczem działającą pod firmą KUR-SAN Bohdan Kuroczycki-Saniutycz z siedzibą 62-200 Gniezno ul. św. Michała 21 na pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie realizacji prac związanych z wymianą instalacji sanitarnej i elektrycznej w budynku Powiatu Poznańskiego przy ul. Słowackiego 8.
Uchwała Nr 619/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 lipca 2004r.
 
w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę regałów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Powołania komisji przetargowej.
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2004-09-10 10:24
Uchwała Nr 620/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 lipca 2004r.
 
w sprawie:
wydatkowania kwoty 6000 zł netto na koszty zamieszczenia informacji o Powiecie Poznańskim w miesięczniku "Welcome to Poznań & Wielkopolska" ze środków Gabinetu Starosty.

Banery