BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 621/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 lipca 2004r.

w sprawie:
zatwierdzenie wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji basenu rehabilitacyjnego wraz z zapleczem Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach.

Uchwała Nr 622/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 lipca 2004r.

w sprawie:
unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie oczyszczalni ścieków bytowych wraz z pracami towarzyszącymi dla Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach.

Uchwała Nr 623/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 lipca 2004r.

w sprawie:
wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg powiatowych w m. Środa Wielkopolska.

Uchwała Nr 625/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 lipca 2004r.

w sprawie:
przeznaczenia na promocję Powiatu Poznańskiego kwoty 1.000 zł poprzez refundację kosztów druku folderu z okazji 100-lecia Szkoły Podstawowej nr 4 w Luboniu.

Uchwała Nr 626/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 lipca 2004r.
 
w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na remont drogi wewnętrznej z miejscami postojowymi przy budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu ulica Jackowskiego 18.
2. Zatwierdzenie Soecyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2004-09-03 13:31
Uchwała Nr 627/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 lipca 2004r.
 
w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie termomodernizacji budynków Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie ul. Kasprowicza 3 będącym własnością Powiatu Poznańskiego.
2. Zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.
Załączniki do Uchwały Zarządu Nr 627/2004
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2004-09-07 09:54
Uchwała Nr 628/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 lipca 2004r.
 
w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie ul. Topolowa 2.
2. Zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Powołania komisji przetargowej.
Załączniki do Uchwały Zarządu Nr 628/2004
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2004-09-06 12:43

Banery