BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 630/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 sierpnia 2004r.

w sprawie:
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Poznańskiego na rok 2004.

Załączniki do Uchwały 630/2004
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2004-08-19 12:20

Uchwała Nr 631/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 sierpnia 2004r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Uchwała Nr 632/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 sierpnia 2004r.

w sprawie:
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych w Powiecie Poznańskim.

Uchwała Nr 634/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 sierpnia 2004r.

w sprawie:
wydatkowania kwoty 2500 zł brutto ze środków Gabinetu Starosty na współorganizację imprezy "Barierom stop" w Domu Pomocy w Lisówkach.

Uchwała Nr 635/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 sierpnia 2004r. 
 
w sprawie:
ufundowania pucharów i nagród dla najlepszych drużyn biorących udział w Międzynarodowym Turnieju Koszykówki Dziewcząt - Jesień 2004.

Uchwała Nr 636/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 sierpnia 2004r.

w sprawie:
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z procedurą dla Małych Robót na wykonanie remontu sal lekcyjnych w Ośrodku Szkolno­-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach współfinansowanego przez Bank Światowy.

Uchwała Nr 638/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 sierpnia 2004r.
 
w sprawie:
przeznaczenia środków finansowych na wykonanie napisów na kamieniach tworzących krąg upamiętniający dowódców okręgu Armii Krajowej działających w Wielkopolsce.

Banery